acceptance and commitment therapy

ACT Coaching


Når du bliver uddannet, som ACT-Coach, så er du kort sagt - efter min mening - i gang med at uddanne dig i livets adfærd, så jeg som coach kan hjælpe dig med netop det, som du synes kan være svært. Det kan være alt fra dine træning- og spisemønstre til hverdagens udfordringer eller dine personlige relationer.

acceptance and commitment therapy

ACT Coaching


Når du bliver uddannet, som ACT-Coach, så er du kort sagt - efter min mening - i gang med at uddanne dig i livets adfærd, så jeg som coach kan hjælpe dig med netop det, som du synes kan være svært. Det kan være alt fra dine træning- og spisemønstre til hverdagens udfordringer eller dine personlige relationer.

OM ACT I ENKLE VENDINGER & HVAD DU KAN LÆRE AF DET


MED EN ÅBEN, OPMÆRKSOM OG AKTIV TILGANG KAN DU


  • Lære at åbne op for at opleve dig selv med kærlighed helt uden undgåelse eller følelsen af at hænge fast i noget
  • Lære at lægge mærke til, at du har tanker og at du ikke er dine tanker
  • Lære at lægge mærke til dig selv, der lægger mærke til det der sker i dig
  • Lære at være fleksibel
  • Lære dine værdier at kende og leve efter dem
  • Opbygge og udvide værdibaserede forandringer Accept

Accept

Der arbejdes med ACT mod øget accept, så du kan rumme dine tanker og følelser.

hvad vil du gerne acceptere?

Forpligtelse

Forpligtelse

Gennem engagement og aktive handlinger arbejdes der mod målet, hvor du føler bedre og lever et mere meningsfuld liv.

ER du klar til at forpligte dig?

Værdier

Værdier

Hvad er det vigtigste for netop dig i dit liv? Ikke for din partner, børn eller andre relationer, men for dig og kun dig.

Hvad er meningsfyldt for dig?
@cathrine_mamsen